Ave Maria bằng hình và Gregorian chant

Chào các bạn,

Ave Maria, còn gọi là Kinh Kính Mừng trong công giáo, là lời cầu nguyện với Đức Mẹ Maria, mẹ chúa Giêsu. Đọt Chuối Non trước đây đã post 3 bài nhạc Ave Maria của Schubert, Bach/Gounod và Caccini, dùng lời Latin.

Hôm nay mình giới thiệu PPS nhỏ Ave Maria bằng hình, với nhạc tụng Gregorian chant, lời Latin, mà mình và anh Hoành vừa làm xong.

Ave Maria có lời Latin như sau:

Ave Maria
Gratia plena
Dominus tecum
Benedicta tu in mulieribus
Et benedictus fructus ventris
Tui, Jesus
Sancta Maria
Mater Dei
Ora pro nobis peccatoribus
Nunc et in hora mortis nostrae
Amen.

và lời Việt trong các nhà thờ công giáo là:

Kính mừng Maria
đầy ơn phước
Đức Chúa Trời ở cùng bà
Bà có phước lạ hơn mọi người nữ
và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ
Thánh Maria
Đức Mẹ Chúa Trời
Cầu cho chúng tôi là kẻ có tội
khi này và trong giờ lâm tử
Amen

Gregorian chant là loại nhạc đều đều, gọi là nhạc tụng là đúng nhất, thường dùng trong các buỗi lễ công giáo và chính thống giáo. Gregorian đến từ tên Giáo Hoàng Greogory I (540-604 AD), là người đã ra lệnh sắp xếp các thánh ca công giáo thành hệ thống và ghi các lời ca thành nốt nhạc. Trước đó người ta học hát chỉ bẳng học qua âm thanh của một người hát.

Gregorian chant phát sinh từ các tu viện công giáo/chính thống giáo. Các tu sinh cầu nguyện và chant 8 lần một ngày như quy định của Thánh Benedict.

Bài chant Ave Maria trong PPS dưới đây do ca đoàn Angelic Choir trình bày. Lời Việt trong PPS dựa theo lời Kinh Kính Mừng công giáo, nhưng được edit một vài chỗ.

Các bạn click vào ảnh dưới đây để xem và download PPS.

Bình an & Sức khỏe,

Túy-Phượng

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Ave Maria bằng hình và Gregorian chant”

 1. Cám ơn anh Hoành và chị Túy Phượng đã cất công làm PPS này. Tôi rất thích.

  Tôi cũng thích bài Exsultet trong Lễ vọng Phục sinh. Năm nào mà linh mục hát không hay thì tôi buồn. Hehe.

  Chúc anh Hoành, chị Phượng và mọi người một ngày tốt lành.

  Thích

 2. Cám ơn Bình. Mình có bài Exultet đây. Lời Latin, lời Anh (trên video) và Gregorian chant. (Thêm video Exultet trong buổi lễ với John Paul II nhưng không hết bài)

  Exsúltet iam angélica turba cælórum:
  exsúltent divína mystéria:
  et pro tanti Regis victória tuba ínsonet salutáris.

  Gáudeat et tellus, tantis irradiáta fulgóribus:
  et ætérni Regis splendóre illustráta,
  tótius orbis se séntiat amisísse calíginem.

  Lætétur et mater Ecclésia,
  tanti lúminis adornáta fulgóribus:
  et magnis populórum vócibus hæc aula resúltet.

  [Quaprópter astántes vos, fratres caríssimi,
  ad tam miram huius sancti lúminis claritátem,
  una mecum, quæso,
  Dei omnipoténtis misericórdiam invocáte.
  Ut, qui me non meis méritis
  intra Levitárum númerum dignátus est aggregáre,
  lúminis sui claritátem infúndens,
  cérei huius laudem implére perfíciat.]

  [V/ Dóminus vobíscum.
  R/ Et cum spíritu tuo.]
  V/ Sursum corda.
  R/ Habémus ad Dóminum.
  V/ Grátias agámus Dómino Deo nostro.
  R/ Dignum et iustum est.

  Vere dignum et iustum est,
  invisíbilem Deum Patrem omnipoténtem
  Filiúmque eius unigénitum,
  Dóminum nostrum Iesum Christum,
  toto cordis ac mentis afféctu et vocis ministério personáre.

  Qui pro nobis ætérno Patri Adæ débitum solvit,
  et véteris piáculi cautiónem pio cruóre detérsit.

  Hæc sunt enim festa paschália,
  in quibus verus ille Agnus occíditur,
  cuius sánguine postes fidélium consecrántur.

  Hæc nox est,
  in qua primum patres nostros, fílios Israel
  edúctos de Ægypto,
  Mare Rubrum sicco vestígio transíre fecísti.

  Hæc ígitur nox est,
  quæ peccatórum ténebras colúmnæ illuminatióne purgávit.

  Hæc nox est,
  quæ hódie per univérsum mundum in Christo credéntes,
  a vítiis sæculi et calígine peccatórum segregátos,
  reddit grátiæ, sóciat sanctitáti.

  Hæc nox est,
  in qua, destrúctis vínculis mortis,
  Christus ab ínferis victor ascéndit.

  Nihil enim nobis nasci prófuit,
  nisi rédimi profuísset.
  O mira circa nos tuæ pietátis dignátio!
  O inæstimábilis diléctio caritátis:
  ut servum redímeres, Fílium tradidísti!

  O certe necessárium Adæ peccátum,
  quod Christi morte delétum est!
  O felix culpa,
  quæ talem ac tantum méruit habére Redemptórem!

  O vere beáta nox,
  quæ sola méruit scire tempus et horam,
  in qua Christus ab ínferis resurréxit!

  Hæc nox est, de qua scriptum est:
  Et nox sicut dies illuminábitur:
  et nox illuminátio mea in delíciis meis.

  Huius ígitur sanctificátio noctis fugat scélera, culpas lavat:
  et reddit innocéntiam lapsis
  et mæstis lætítiam.
  Fugat ódia, concórdiam parat
  et curvat impéria.

  O vere beáta nox,
  in qua terrénis cæléstia, humánis divína iungúntur!¹

  In huius ígitur noctis grátia, súscipe, sancte Pater,
  laudis huius sacrifícium vespertínum,
  quod tibi in hac cérei oblatióne solémni,
  per ministrórum manus
  de opéribus apum, sacrosáncta reddit Ecclésia.

  Sed iam colúmnæ huius præcónia nóvimus,
  quam in honórem Dei rútilans ignis accéndit.
  Qui, lícet sit divísus in partes,
  mutuáti tamen lúminis detrimenta non novit.

  Alitur enim liquántibus ceris,
  quas in substántiam pretiósæ huius lámpadis
  apis mater edúxit.²

  Orámus ergo te, Dómine,
  ut céreus iste in honórem tui nóminis consecrátus,
  ad noctis huius calíginem destruéndam,
  indefíciens persevéret.
  Et in odórem suavitátis accéptus,
  supérnis lumináribus misceátur.

  Flammas eius lúcifer matutínus invéniat:
  ille, inquam, Lúcifer, qui nescit occásum.
  Christus Fílius tuus,
  qui, regréssus ab ínferis, humáno géneri serénus illúxit,
  et vivit et regnat in sæcula sæculórum.

  R/ Amen.

  Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s