Đừng làm tôi thất vọng

Đừng làm tôi thất vọng, đừng làm tôi thất vọng.
Đừng làm tôi thất vọng, đừng làm tôi thất vọng.

Không ai yêu tôi như nàng
Ô như nàng, vâng như nàng
Và nếu có ai yêu tôi như nàng yêu tôi
Ô như nàng yêu tôi, như nàng yêu tôi

Đừng làm tôi thất vọng, đừng làm tôi thất vọng.
Đừng làm tôi thất vọng, đừng làm tôi thất vọng.

Tôi đang yêu lần đầu.
Bạn không biết là nó sẽ kéo dài sao?
Đây là cuộc tình kéo dài vĩnh viễn,
Đây là cuộc tình không quá khứ.

Đừng làm tôi thất vọng, đừng làm tôi thất vọng.
Đừng làm tôi thất vọng, đừng làm tôi thất vọng.

Và từ lần đầu tiên nàng thật sự làm tôi gục
Ô nàng làm tôi gục, nàng làm tôi gục.
Tôi đoán chưa ai đã thật sự làm tôi gục,
Ô nàng làm tôi gục, nàng làm tôi gục thẳng cẳng.

Đừng làm tôi thất vọng, đừng làm tôi thất vọng.
Đừng làm tôi thất vọng, đừng làm tôi thất vọng.

Ô! Đừng làm tôi thất vọng
Đừng làm tôi thất vọng
(Bạn có thể hiểu không?)
Đừng làm tôi thất vọng

Đừng làm tôi thất vọng, đừng làm tôi thất vọng.
Đừng làm tôi thất vọng, đừng làm tôi thất vọng.

Làm ơn! Làm ơn! Làm ơn! Làm ơn!

(TĐH dịch)

Don’t let me down – The Beatles

Don’t let me down, don’t let me down

The Beatles

Don’t let me down, don’t let me down.
Don’t let me down, don’t let me down.

Nobody ever loved me like she does,
Ooh she does, yeah she does.
And if somebody loved me like she’d do me,
Oh she’d do me, yeah she does.

Don’t let me down, don’t let me down.
Don’t let me down, don’t let me down.

I’m in love for the first time.
Don’t you know it’s gonna last.
It’s a love that lasts forever,
It’s a love that has no past.

Don’t let me down, don’t let me down.
Don’t let me down, don’t let me down.

And from the first time that she really done me,
Ooh she done me, she done me good.
I guess nobody ever really done me,
Ooh she done me, she done me good.

Don’t let me down, don’t let me down, please.
Don’t let me down, don’t let me down, please.

Ow! Don’t let me down
Don’t let me down
(Can you dig it?)
Don’t let me down.

Don’t let me down, don’t let me down.
Don’t let me down, don’t let me down.

Nobody ever loved me like she does,
Ooh she does, yeah she does.
And if somebody ever loved me like she does,
Ohh she does, yeah she does.

Don’t let me down, don’t let me down.
Don’t let me down, don’t let me down.

I’m in love for the first time.
Don’t you know it’s gonna last.
It’s a love that lasts forever,
It’s a love that has no past.

Don’t let me down, please, don’t let me down.
Don’t let me down, don’t let me down.

And from the first time that she really done me,
Ooh she done me, she done me good.
I guess nobody ever really done me,
Ooh she done me, she done me good.

Don’t let me down, don’t let me down.
Don’t let me down, don’t let me down.

Please! Please! Please! Please!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s