You are my hiding place

Người là nơi con ẩn trốn

Người là nơi con ẩn trốn
Người luôn làm đầy trái tim con
Với những bài ca giải thoát
Bát cứ khi nào con sợ hãi
Con sẽ tin vào Người

Con sẽ tin vào Người
Hãy để người yếu ớt nói tôi mạnh mẽ
Trong sức mạnh của Chúa

Người là nơi con ẩn trốn
Người luôn làm đầy trái tim con
Với những bài ca giải thoát
Bát cứ khi nào con sợ hãi
Con sẽ tin vào Người

Con sẽ tin vào Người
Hãy để người yếu ớt nói tôi mạnh mẽ
Trong sức mạnh của Chúa
Con sẽ tin vào Người

(TĐH dịch)

You are my hiding place

You are my hiding place
You always fill my heart
With songs of deliverance
Whenever I am afraid
I will trust in You

I will trust in You
Let the weak say
I am strong
In the strength of the Lord

You are my hiding place
You always fill my heart
With songs of deliverance
Whenever I am afraid
I will trust in You

I will trust in You
Let the weak say I am strong
In the strength of the Lord
I will trust in You

 

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s